Переглядів: 608

Електронні лікарняні

Від початку впровадження в Україні електронних лікарняних їх вигляд набув суттєвих змін: розширився доступний для перегляду обсяг інформації, з’явилися додаткові позначки і змінилися різновиди статусів, а розмір унікального номера е-лікарняного, який раніше складався із 12 знаків, із жовтня не лише збільшився до 19, а й продовжує рости.

Отже, з чого складається номер е-лікарняного та як його елементи можуть допомогти в призначенні допомоги?

Номер електронного лікарняного — це унікальний номер, який має складну структуру й ніколи не повторюється. Він відрізняється від номера медичного висновку, на підставі якого сформується лікарняний, і надійде працівникові в повідомленні від Пенсійного фонду (якщо в його особистому кабінеті вказаний контактний номер телефону).

Раніше номер е-лікарняного складався з двох частин: 10 знаків порядкового номера та номера-версії після дефісу. Однак у жовтні до його структури додали ще одну частину — номер випадку непрацездатності. Це зробили, аби різні лікарняні, які складають один страховий випадок, було легше ідентифікувати.

Тож тепер унікальний номер листка непрацездатності генерується у такому форматі: 1) — номер випадку непрацездатності; 2) — порядковий номер листка непрацездатності; 3) — номер його версії.

1. Номер випадку непрацездатності. Цей номер збігатиметься для всіх лікарняних, сформованих у межах одного страхового випадку. Він допоможе визначити, чи є е-лікарняний первинним, чи продовженням.

2. Порядковий номер листка непрацездатності. Основна частина номера е-лікарняного, яка відрізняється в кожному листку непрацездатності.

3. Номер версії. Позначається цифрою «1» при створенні нового листка та при створенні листка як продовження. Номер збільшується за порядком («2», «3» та далі) при внесенні кожної зміни до листка непрацездатності на підставі медичного висновку (наприклад, якщо е-лікарняний закриють раніше передбаченого строку в зв’язку з одужанням або скоротять строк його дії через початок іншого страхового випадку). Будьте уважні: номер версії не пов’язаний з тим, чи є лікарняний продовженням.

Як діяти, якщо наявні невідповідності прізвища, ім’я та по батькові (ПІБ) у реєстрі застрахованих осіб та е-лікарняному?

Інформація щодо пацієнта завантажується з реєстру пацієнтів у медичний висновок автоматично і збігається з даними, зазначеними у декларації із сімейним лікарем. Тож ідентифікаційні дані застрахованої особи в е-лікарняному будуть тотожними саме даним, зазначеним у реєстрі пацієнтів. Однак, якщо ці дані не збігатимуться з даними у реєстрі застрахованих осіб, е-лікарняний може не створитися, або створитися з помилкою в ПІБ. Саме тому працівникам важливо завчасно перевірити правильність внесення інформації та оперативно повідомити лікаря і роботодавця про всі зміни.

Якщо помилка все ж сталася й е-лікарняний містить несуттєві відмінності у написанні ПІБ з даними у реєстрі застрахованих осіб (наприклад, Наталя і Наталія, пропущені букви тощо), роботодавці можуть подати заяву-розрахунок попри неточності.

Раніше подібні невідповідності при прийнятті Фондом соціального страхування заяв-розрахунків автоматично підсвічувалися як помилки, тож в окремих випадках заява могла бути відхилена. Однак, аналізуючи зворотний зв’язок від страхувальників, Фонд уже вніс зміни до програмних засобів, аби незначні неточності не призводили до уповільнення виплати допомог від Фонду.

Як нараховуються допомоги за е-лікарняними з догляду за дитиною тривалістю понад 14 днів?

Надання допомоги з тимчасової непрацездатності з догляду за хворою дитиною віком до 14 років здійснюється за весь період, протягом якого дитина за висновком лікаря потребує догляду, але не більше 14 календарних днів. А в разі стаціонарного лікування — за весь час перебування застрахованої особи у стаціонарі разом із хворою дитиною. Цей вид допомоги фінансується за кошти Фонду соціального страхування України з першого дня.

Але є окремі випадки, коли е-лікарняний з цієї причини непрацездатності створюється на тривалість понад 14 календарних днів, попри амбулаторне лікування. У таких випадках комісія із соціального страхування підприємства при розгляді е-лікарняного має звернути увагу на заклад, лікарем якого був створений медичний висновок — чи є він амбулаторно-поліклінічним, чи забезпечує стаціонарне лікування. Якщо в комісії достатньо інформації для встановлення, що лікування дитини здійснювалося в амбулаторних умовах, вона може відмовити в призначенні матеріального забезпечення за період понад 14 календарних днів. Якщо такої інформації недостатньо, для коректного призначення допомоги необхідно звернутися до відділення Фонду соціального страхування для здійснення перевірки правильності оформлення медичного висновку.

Зверніть увагу: відповідно до чинного порядку, медичний висновок за категорією «Догляд за хворою дитиною» в амбулаторних умовах може створюватися на максимальний термін 14 календарних днів у межах одного страхового випадку.

У разі продовження потреби догляду за хворою дитиною при її амбулаторному лікуванні понад 14 днів нормативно-правовими актами передбачено видачу лікарем довідки за формою № 095-2/о про тимчасове звільнення від роботи з догляду за хворою дитиною.

Чи може лікар відкрити е-лікарняний без особистого огляду пацієнта?

На початку пандемії було запроваджено можливість відкриття лікарем листка непрацездатності на підставі телефонної розмови з пацієнтом. Однак після чисельних повідомлень про зловживання з боку пацієнтів, таку норму скасували. Тож наразі лікар має провести особистий огляд пацієнта для створення йому медичного висновку, за яким автоматично сформується електронний лікарняний.

Як свідчать наведені бухгалтерами під час консультаційної наради випадки, траплялися ситуації, коли застраховані особи вважали початком свого лікарняного день запису на прийом до лікаря, який передував фактичному огляду. Тож працівникам важливо пам’ятати, що телефонна розмова із спеціалістом рецепції лікарні при записі на прийом до лікаря не є експертизою його непрацездатності. Початок непрацездатності може зафіксувати винятково лікар під час особистого огляду — саме цей день буде першим днем е-лікарняного.

У який термін потрібно призначити допомогу за е-лікар-няним?

Процедура, а також строки призначення допомог за е-лікарняними не змінилися. Як і раніше, призначити працівникові матеріальне забезпечення необхідно впродовж 10 календарних днів з дати видачі лікарняного, ще 5 робочих днів відведено для формування заяви-розрахунку.

Водночас, дата видачі паперового та е-лікарняного відрізняються. Датою видачі для електронних листків непрацездатності вважається восьмий день після дати закриття, зазначеної в документі. А для е-лікарняних з вагітності та пологів — восьмий день після дати відкриття.

Тож 10 днів на призначення матеріального забезпечення починають рахуватися саме з дати видачі е-лікарняного, тобто з восьмого дня після дати його закриття (або дати відкриття для е-лікарняних з вагітності та пологів).

Як перетинаються періоди тимчасової непрацездатності в різних е-лікарняних?

Період непрацездатності працівника визначається в медичному висновку та відображається в е-лікарняному. Однак, якщо до електронної системи охорони здоров’я надходить інший медичний висновок і періоди непраце-здатності перетинаються, тривалість е-лікарняних може бути скорочена.

Є три найчастіші причини скорочення: 1) коли новий медвисновок створено в межах одного випадку непрацездатності; 2) коли новий медвисновок не пов’язаний з попереднім, але засвід-чує непрацездатність у межах тієї ж категорії; 3) коли новий медичний висновок засвідчує початок іншого страхового випадку з іншої категорії причин непрацездатності.

Чи можуть паперові лікарняні видаватися як продовження е-лікарняних?

Із 1 жовтня всі заклади охорони здоров’я перейшли на створення медичних висновків замість видачі паперових лікарняних. Але існують чотири винятки, за яких пацієнтові видадуть паперовий листок непрацездатності. Це:

• технічні помилки, які призвели до неможливості формування е-лікарняного та які не були усунуті впродовж 7 днів;

• помилки при створенні медичного висновку та спливу строку (7 днів), протягом якого лікар мав можливість внести зміни;

• продовження лікарняних, виданих на папері до 01.10.2021;

• у разі всиновлення новонародженої дитини.

У перших двох із наведених випадків паперовий лікарняний можуть видати як продовження електронного. Такі лікарняні складають один страховий випадок й оплачуються за загальними правилами. При цьому в паперовому лікарняному, виданому на продовження, обов’язково має бути наведений номер електронного листка непрацездатності.

Як з’ясувати, коли оплатять е-лікарняний?

Це можна зробити онлайн — інформація про стан фінансування лікарняних і декретних допомог щоденно оновлюється у телеграм-каналі https://t.me/socialfund. Перші п’ять днів страхового випадку оплатить роботодавець, а решту, аж до одужання, фінансує Фонд соціального страхування України (за винятком допомог з вагітності та пологів і з догляду за хворими дітьми, які оплачуються за кошти ФССУ з першого дня). Щоб дізнатися дату фінансування, потрібно знати точну дату подання роботодавцем заяви-розрахунку за е-лікарняним — не втрачайте зв’язок і цікавтесь станом оформлення заяви. Уточнити дату можна також у відділенні Фонду — для цього у кожному обласному управлінні створено окремі «гарячі лінії».

Із 8 листопада роботодавці відсторонили від роботи працівників, для яких визначена обов’язковість вакцинації від COVID-19, але вони відмовилися від її проведення.

Допомога з тимчасової втрати працездатності не надається працівникам, яких було відсторонено від роботи через відмову або ухилення від вакцинації проти COVID-19. Такі виплати не здійснюються, оскільки в період відсторонення від роботи з припиненням виплати заробітної плати факт втрати заробітку через хворобу або травму відсутній.

А от допомога з вагітності та пологів є окремим видом матеріального забезпечення та надається за кошти ФССУ за весь час перебування жінки у декретній відпустці. Право на таку відпустку настає із 30-го тижня вагітності, попри перебування у відпустках інших видів, зокрема без збереження заробітної плати. Тож у разі формування е-лікарняного з вагітності та пологів застрахована особа набуває права на декретну відпустку та відповідну допомогу за рахунок коштів Фонду соціального страхування України незалежно від того, чи було її відсторонено.

Дар’я ОДЕГОВА,
начальник відділу Одеського міського відділення Фонду соціального страхування.
Чорноморські новини

Передплата

Найкраща підтримка — ПЕРЕДПЛАТА!

дворазовий вихід (четвер та субота з програмою ТБ):

 • на 1 місяць — 50 грн.
 • на 3 місяці — 150 грн.
 • на 6 місяців — 300 грн.
 • на 12 місяців — 600 грн.
 • Iндекс — 61119

суботній випуск (з програмою ТБ):

 • на 1 місяць — 40 грн.
 • на 3 місяці — 120 грн.
 • на 6 місяців — 240 грн.
 • на 12 місяців — 480 грн.
 • Iндекс — 40378

Оголошення

Написання, редагування, переклад

Редакція газети «Чорноморські новини» пропонує:

 • літературне редагування, коректуру, комп’ютерний набір, верстку та тиражування текстів;
 • високопрофесійні переклади з російської на українську і навпаки;
 • написання статей, есе, промов, доповідей, літературних, у тому числі віршованих, привітань.

Команда висококваліфікованих фахівців газети «Чорноморські новини» чекає на Ваші замовлення за телефонами:

099-277-17-28, 050-55-44-206

 
Адреса редакції
65008, місто Одеса-8,
пл. Бориса Дерев’янка, 1,
офіс 602 (6-й поверх).
Контактна інформація
Моб. тел.: 050-55-44-206
Вайбер: 068-217-17-55
E-mail: chornomorski_novyny@ukr.net