Переглядів: 2981

Розсудлива громада — відповідальна рада

Уже через тиждень вся країна піде на місцеві вибори. За даними останніх соціологічних опитувань, українці мають дуже багато проблем у своїх громадах. Серед основних — охорона здоров’я, безробіття, освіта, дороги й тротуари, корупція. Завдяки реформі децентралізації вирішення більшості цих проблем тепер є відповідальністю органів місцевого самоврядування.

Депутатів місцевих рад обиратимуть на різних рівнях. Їх кількість прямо залежить від кількості виборців, зареєстрованих у відповідних адміністративних одиницях. Загалом на Одещині громадяни сформують 99 місцевих рад: обласну, сім районних та 91 раду територіальних громад.

Одеська обласна рада складатиметься з 84 депутатів. Їх обиратимуть 1 мільйон 743 тисячі виборців — 73,4% всього населення Одещини.

Нещодавно у всіх регіонах нашої держави відбулося укрупнення районів. Тепер Одеська область має сім нових районів замість 26 старих. Це — Березів-ський, Білгород-Дністровський, Болградський, Ізмаїльський, Одеський, Подільський та Роздільнянський. У них громадяни обиратимуть депутатів районних рад. Найбільше депутатів оберуть до Одеської районної ради (64), найменше — до Березівської та Роздільнянської (по 38). Інші чотири районні ради матимуть по 42 депутати.

Обласна та районні ради мають доволі схожі повноваження, але стосуються вони різних рівнів — області та району відповідно. Перш за все, ці ради затверджують проєкти обласного та районних бюджетів. Проєктують їх голови обласних та районних державних адміністрацій (МДА), яких призначає президент. Кошти з них витрачають на розв’язання проблем області чи району та на реалізацію спільних для регіону соціально-економічних, культурних або інших програм. Наповнюють обласний і районні бюджети за рахунок надходжень з державного бюджету (дотацій та субвенцій) і податків.

Минулого року сума видатків зведеного бюджету Одеської області становила 41,4 млрд грн. Це видатки всіх місцевих бюджетів області. Порівняно з 2016 роком, ця сума зросла більш ніж у 5,5 раза. Це стало можливим завдяки фінансовій децентралізації, зокрема, зміні міжбюджетних відносин державного і місцевого рівнів та об’єднанню територіальних громад. Тепер місцева влада розпоряджається набагато більшими коштами, ніж у попередні роки.

Ще однією відповідальністю обласної та районних рад є управління об’єктами спільної власності територіальних громад. Сюди належать різні комунальні підприємства, школи, лікарні, дитячі садочки, музеї, театри, санаторії, інтернати тощо. До прикладу, на рівні області це Одеський обласний театр ляльок, на рівні району — Куяльницька централізована бібліотечна система Подільського району. Фінансувати такі об’є-кти мають відповідно з обласного або районного бюджетів.

Крім цього, обласні та районні ради контролюють місцеві державні адміністрації. Голови МДА зобов’язані звітувати перед відповідними радами. Якщо діяльність якогось із голів МДА незадовільна, обласна або районна рада може оголосити йому недовіру, а за підтримки двох третин депутатів — відправити його у відставку. Це дозволяє стримувати вплив органів державної влади на місцевому рівні.

Місцева влада обласного і районного рівнів встановлює також тарифи на побутові та комунальні послуги для власних комунальних підприємств. А якщо акти місцевих органів виконавчої влади, підприємств, установ чи організацій обмежують права територіальних громад, вона зобов’язана їх оскаржити та відновити справедливість у громаді.

Основною адміністративно-територіальною одиницею в Україні тепер є об’єднана територіальна громада (ОТГ). Вона може бути міською, селищною або сільською. Це залежить від того, як між собою об’єдналися населені пункти та хто з них є центром громади.

На місцевих виборах жителі Одещини обиратимуть 91 раду ОТГ. Зокрема, 19 міських, 25 селищних та 47 сільських рад. У кожній з цих територіальних громад також обиратимуть відповідного міського, селищного чи сільського голову.

До ради Одеської міської територіальної громади, до якої належить лише місто Одеса, обиратимуть 64 депутатів, оскі-льки громада нараховує 692 тисячі виборців. Після громади обласного центру найчисельнішою за кількістю виборців є Ізмаїльська міська територіальна громада. До її ради ввійде 38 депутатів, яких обиратимуть 60 тисяч виборців. По 22 депутати матимуть громади, які нараховують до 10 тисяч виборців. Найменша за кількістю виборців (2,3 тисячі) — Тузлівська сільська територіальна громада.

Чому місцеві вибори важливі для територіальних громад? До прикладу. Відповідно до останніх соціологічних досліджень, жителів Одеси найбільше турбують проблеми охорони здоров’я, створення робочих місць, ЖКГ, доріг та соціального захисту. А ще місто посідає друге місце за рівнем забруднення повітря серед обласних центрів України, але зараз це мало кого бентежить. Розв’язання цих проблем є відповідальністю органів місцевого самоврядування (ОМС). На прикладі цих проблемних сфер можна детальніше розглянути повноваження місцевої влади.

У сфері охорони здоров’я — це управління комунальними медзакладами. Органи місцевого самоврядування самостійно призначають кадри до закладів охорони здоров’я і планують їх мережу у громаді так, щоб кожен житель мав рівний доступ до якісних медичних послуг. До того ж, саме ОМС створюють, реорганізовують або закривають комунальні заклади охорони здоров’я. Вони ж зобов’язані забезпечувати ремонт лікарень, закупівлю необхідного обладнання та розвиток медицини у громаді. Тому якщо у вашому населеному пункті закрили чергову лікарню, ви знаєте, від кого вимагати відповідей.

У компетенції місцевої влади і створення робочих місць у громаді. ОМС можуть відкривати різні комунальні підприємства та залучати інвестиції від бізнесу. Ініціатором цього найчастіше є голова ОТГ, але місцеві депутати також мають можливості для зниження рівня безробіття у своїй громаді.

У сфері ЖКГ місцева влада може досить багато. Вона встановлює правила благоустрою, дотримання чистоти і порядку, тиші в громадських місцях, торгівлі на ринках. Також вона вирішує питання водопостачання, відведення та очищення стічних вод, контролює якість питної води. Збирання, перевезення й утилізація побутових відходів є ще однією відповідальністю органів місцевого самоврядування. Саме вони визначають, куди має відправлятися сміття і що з ним має бути далі.

Напевно, найчутливішим для громадян є питання вартості комунальних послуг. Люди їх дуже часто запитують про це, але зрозумілих пояснень так і не отримують. Так-от тарифи на побутові та комунальні послуги, крім теплової енергії, захоронення побутових відходів, централізованого водопостачання й опалення, встановлює виконком місцевої ради. Тому про розмір комунальних тарифів варто запитувати у своїх місцевих депутатів та голів ОТГ або тих, хто бажає ними стати.

У сфері соціального захисту місцева влада надає різні пільги й допомоги вразливим категоріям населення. До цих категорій належать люди з інвалідністю, ветерани, пенсіонери, самотні, бездомні, діти-сироти, діти, які позбавлені батьківського піклування, неповні сім’ї, безробітні та інші. Органи місцевого самоврядування зобов’язані поліпшувати житлові та матеріально-побутові умови цих громадян.

Вони ж створюють та фінансують установи з надання безоплатної первинної правової допомоги. Для безробітних місцева влада організовує проведення громадських та тимчасових робіт і надає їм різні соціа-льні послуги. На додачу місцеве самоврядування вирішує питання щодо опіки і піклування.

Якщо у вашій громаді забруднене повітря чи ґрунти, то це теж мала б виправляти місцева влада. У сфері екології вона може досить багато. Передусім, місцеві ради формують та реалізують місцеву політику щодо охорони довкілля через обов’язкове затвердження цільових програм. Саме влада на місцях встановлює ставки земельного податку, розміри плати за користування природними ресурсами, відшкодувань за забруднення довкілля та інші екологічні збитки, платежів за користування комунальними та санітарними мережами відповідних населених пунктів.

Управління територіями й

об’єктами природно-заповідного фонду місцевого значення та іншими територіями, що підлягають особливій охороні, — теж виключна відповідальність місцевих управлінців.

Значний вплив на перебіг справ у громаді мають міські, селищні та сільські голови ОТГ. Від них залежить кількісний та персональний склад виконкомів рад громад, наявність необхідних підрозділів у різних галузях, фінансових розпорядників тощо. Самі голови є очільниками виконкомів та розпорядниками бюджетних коштів за цільовими призначеннями, які затвердили ради ОТГ. Тому якщо кошти з місцевого бюджету пішли «не туди», за це відповідає голова ОТГ.

Для здійснення своїх повноважень органи місцевого самоврядування мають власні бюджети. Так, торік видатки бюджету міста Одеси склали 12,2 млрд грн, Ізмаїла — 960 млн грн, Тузлівської ОТГ — 24,6 млн грн. Порівняно з 2016-м видатки, скажімо, Одеси зросли у понад 2,5 раза. А з 2021-го бюджети новостворених ОТГ матимуть ще більше коштів, оскільки відбулося об’єднання бюджетів територіальних громад.

Багато громадян вважають, що їхні проблеми мають розв’язувати насамперед президент, уряд чи Верховна Рада. Насправді це не зовсім так. Їхні повноваження стосуються все-таки більше державного рівня. А от проблеми місцевих громад мають розв’язувати саме органи місцевого самоврядування. Для цього у них є широкі повноваження та значне фінансування.

Охорона здоров’я, ЖКГ, дороги і тротуари, екологія, соціальний захист — усе це відповідальність місцевої влади. Якщо ви хочете, щоб у вашій громаді щось змінилося на краще, зробіть 25 жовтня розсудливий, зважений вибір.

Костянтин ШОКАЛО,
аналітик Центру спільних дій.
Чорноморські новини

Передплата

Найкраща підтримка — ПЕРЕДПЛАТА!

дворазовий вихід (четвер та субота з програмою ТБ):

 • на 1 місяць — 50 грн.
 • на 3 місяці — 150 грн.
 • на 6 місяців — 300 грн.
 • на 12 місяців — 600 грн.
 • Iндекс — 61119

суботній випуск (з програмою ТБ):

 • на 1 місяць — 40 грн.
 • на 3 місяці — 120 грн.
 • на 6 місяців — 240 грн.
 • на 12 місяців — 480 грн.
 • Iндекс — 40378

Оголошення

Написання, редагування, переклад

Редакція газети «Чорноморські новини» пропонує:

 • літературне редагування, коректуру, комп’ютерний набір, верстку та тиражування текстів;
 • високопрофесійні переклади з російської на українську і навпаки;
 • написання статей, есе, промов, доповідей, літературних, у тому числі віршованих, привітань.

Команда висококваліфікованих фахівців газети «Чорноморські новини» чекає на Ваші замовлення за телефонами:

099-277-17-28, 050-55-44-206

 
Адреса редакції
65008, місто Одеса-8,
пл. Бориса Дерев’янка, 1,
офіс 602 (6-й поверх).
Контактна інформація
Моб. тел.: 050-55-44-206
Вайбер: 068-217-17-55
E-mail: chornomorski_novyny@ukr.net