Переглядів: 702

На прийом до омбудсмана

Якщо  порушене  право  людини...

Донедавна інститут омбудсмана, як і сам термін «омбудсман» в Україні були відомі лише порівняно вузькому колу фахівців-правників. І це не дивно. Адже ця інституція виникла й розвивалася на основі західноєвропейських демократичних цінностей, що ґрунтуються на засадах поділу влади та верховенства права, а відтак до кінця 1980-х років не викликала особливої зацікавленості офіційної радянської правової доктрини. З посиленням на початку 1990-х процесів демократизації у країнах Східної Європи зростав інтерес і до нових демократичних механізмів захисту прав людини, зокрема інституту омбудсмана.

15 січня 1998 року набрав чинності Закон України «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини».

Цим законом Уповноважений Верховної Ради з прав людини наділений правом приймати та розглядати звернення громадян України, незалежно від місця їх перебування, іноземців, осіб без громадянства, що перебувають на території України, або осіб, які діють у їхніх інтересах. Такі звернення стосуються відносин, які виникають між заявником та органами державної влади, органами місцевого самоврядування та їх посадовими і службовими особами. Парламентський контроль здійснюється щодо захисту прав і свобод заявників, проголошених Конституцією, законами та міжнародними договорами нашої держави.

Звернення подаються в письмовій формі впродовж року після виявлення порушення прав та свобод людини і громадянина. За наявності виняткових обставин цей строк може бути подовжений Уповноваженим, але не більше, ніж до двох років (ст. 17 закону «Про Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини»).

Вважаємо за доцільне наголосити, що Уповноважений не розглядає звернень, порядок розгляду яких установлений кримінально-процесуальним, цивільно-процесуальним, трудовим законодавствами і законодавством про захист економі-чної конкуренції, а також законами «Про судоустрій і статус суддів», «Про доступ до судових рішень» та Кодексом адміністративного судочинства України. Уповноважений не розглядає й не надає консультацій і в справах, коли між тими самими сторонами з того самого предмету вже набуло чинності рішення суду, а також щодо спору між приватними особами, крім випадків, коли особа є жертвою дискримінації.

Наголошуємо на цьому задля того, щоб заявники зрозуміли: діяльність Уповноваженого доповнює чинні засоби захисту конституційних прав і свобод людини й громадянина, не скасовує їх і не тягне перегляду компетенції державних органів, які забезпечують захист і поновлення порушених прав та свобод.

Регіональні представництва Уповноваженого створені відповідно до вже згаданого закону і діють на підставі відповідного Положення.

Звісно, що повноваження регіонального представника вужчі, ніж ті, які має безпосередньо Уповноважений. Наразі головні завдання регіонального представництва — розглядати звернення, які надходять до Уповноваженого з Одеської області, й здійснювати особистий прийом громадян.

У разі виявлення під час розгляду звернення факту порушення права людини чи громадянина регіональні представники мають повноваження у встановленому порядку вживати відповідних заходів — проводити перевірки в установі чи у відповідному місцевому органі влади, запрошувати осіб, які допустили таке порушення, для надання пояснень та складати протоколи про адміністративне правопорушення. Усі ці дії проводяться в рамках відкритого провадження, порядок якого затверджений відповідним наказом Уповноваженого.

За січень-вересень 2019-го до регіонального представництва Уповноваженого в Одеській області надійшло 382 скарги (їх кількість з кожним роком збільшується). За цей же час складено 11 протоколів. Слід зазначити, що скарг і звернень, які давали б привід для відкриття проваджень, було більше, але позиція омбудсмена така: наш інститут не є каральним органом і головний пріоритет — відновлення порушеного права громадянина. Якщо, скажімо, сторона, на яку надійшла скарга, зрозуміла своє порушення, пішла на співпрацю і все зробила, щоб його усунути, а сторона, яка подала скаргу, не наполягає на притягненні до відпові-дальності винних осіб та відкликає скаргу, омбудсман може прийняти рішення не складати протокол.

Одна з важливих ділянок роботи регіонального представництва — консультування. Так, до громадської приймальні Уповноваженого в Одеській області часто звертаються представники громадських організацій з проханнями про те, як правильно скласти запит і чи належить потрібна їм інформація до публічної. Це важливе питання. Бо якщо проаналізувати кількість звернень до омбудсмана, то найбільше скарг подано на органи місцевого самоврядування, а саме щодо порушень законів «Про звернення громадян» і «Про доступ до публічної інформації». Досить часто доводиться стикатися з тим, що посадові особи самі не до кінця розуміють правові норми. Скажімо, не всю інформацію можна надавати, бо є поняття конфіденційності. Але в таких випадках потрібно провести трискладовий тест, обґрунтувавши, чому саме така інформація не може бути надана. Бо відповідальність настає як за не надання інформації, так і за необґрунтовану відмову.

Є ще такий момент. Згідно з вимогами закону «Про доступ до публічної інформації» проєкти рішень місцевих органів влади мають публікувати за 20 днів до сесій у ЗМІ, зокрема на офіційних сайтах. Якщо обласні міські та районні ради й адміністрації намагаються дотримуватися вимог закону, то у сільських радах справи з цим значно гірші.

Багато тут залежить і від правоосвітньої роботи. Для працівників місцевих органів влади та місцевого самоврядування, а також керівників комунальних установ проводимо лекції, тренінги, консультації, роз’яснюючи особливості доступу до публічної інформації, належного розгляду звернень громадян та захисту персональних даних.

Дещо про статистичний портрет заявників. Якщо брати за гендерною ознакою, то чоловіки звертаються частіше. Щодо віку, то переважно це особи від 45 років і старше. Більшість звернень і скарг надходить від жителів Одеси, очевидно, тому, що регіональні представники Уповноваженого для них доступніші. Відтак, здійснюємо і виїзні прийоми громадян.

Відповідно до затвердженого графіка особистий прийом громадян представником Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в південних областях проводиться щовівторка і щочетверга з 10-ї до 13-ї години, регіональними представниками Уповноваженого в Одеській області — щосереди та щоп’ятниці (також з 10-ї до 13-ї), регіональним координатором зв’язків з громадськістю — щопонеділка з 10-ї до 16-ї.

Особистий прийом громадян регіональним представництвом Уповноваженого в Одеській області проводиться за адресою: 65012, м. Одеса, вул. Канатна, 83, кабінет №103 (перший поверх).

Яна КУЗЬМІНА,
регіональний представник Уповноваженого Верховної Ради України
з прав людини.
Чорноморські новини

Передплата

Найкраща підтримка — ПЕРЕДПЛАТА!

дворазовий вихід (четвер та субота з програмою ТБ):

 • на 1 місяць — 50 грн.
 • на 3 місяці — 150 грн.
 • на 6 місяців — 300 грн.
 • на 12 місяців — 600 грн.
 • Iндекс — 61119

суботній випуск (з програмою ТБ):

 • на 1 місяць — 40 грн.
 • на 3 місяці — 120 грн.
 • на 6 місяців — 240 грн.
 • на 12 місяців — 480 грн.
 • Iндекс — 40378

Оголошення

Написання, редагування, переклад

Редакція газети «Чорноморські новини» пропонує:

 • літературне редагування, коректуру, комп’ютерний набір, верстку та тиражування текстів;
 • високопрофесійні переклади з російської на українську і навпаки;
 • написання статей, есе, промов, доповідей, літературних, у тому числі віршованих, привітань.

Команда висококваліфікованих фахівців газети «Чорноморські новини» чекає на Ваші замовлення за телефонами:

099-277-17-28, 050-55-44-206

 
Адреса редакції
65008, місто Одеса-8,
пл. Бориса Дерев’янка, 1,
офіс 602 (6-й поверх).
Контактна інформація
Моб. тел.: 050-55-44-206
Вайбер: 068-217-17-55
E-mail: chornomorski_novyny@ukr.net